Sayısal Harita Üretimi & Uygulamaları

 • Halihazır Harita Yapımı
 • Kadastral Harita Yapımı ve Uygulamaları
  • - Sınır Tespiti
  • - Parsel Aplikasyonu
  • - Sınır Düzeltmesi
  • - Mera Aplikasyonu ve Sınırlandırma Tescilleri
  • - Tesis Kadastrosu ve Yenileme Kadastrosu
  • - Cins Değişikliği
  • - Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisi
 • Maden-Taşocağı Gibi İşletme Sahalarının Üretim Haritaları
 • Tematik Haritalar
 • Endüstriyel Ölçmeler
 • Deformasyon Ölçmeleri
 • Özel Amaçlı Haritalar
  • - Şeritvari (Güzergah) Haritaları
  • - Yol Projeleri
  • - İçme Suyu İsale ve Terfi Hattı Projeleri
  • - Kanalizasyon Kollektör Hattı Projeleri
  • - Yağmursuyu Projeleri
  • - Boru Hattı Kamulaştırma Haritaları
  • - Aplikasyon Çalışmaları
  • - Plankote Çalışmaları
  • - Batimetrik ve Hidrografik Ölçmeler
  • - İletişim ve Enerji Şirketlerinin Ruhsat Haritaları ve Tescilleri

Fenari Mah. 9 Sok. Ziya Aydın İş Hanı No:2 Kat:2 Daire:5
Merkez / KARAMAN