İmar Planı Uygulaması

  • Şehir Bölge Planlarının Hazırlanması
  • Mevzii İmar Planı
  • Köy Yerleşim Planlarının Hazırlanması
  • Parselasyon Planlarının Hazırlanması
  • 18. Madde İmar Uygulaması
  • 10/c Uygulaması
  • Yola, Yeşile Terk, İfraz ve Tevhid İşlemleri
  • İrtifak Hakkı Kurulumu

Fenari Mah. 9 Sok. Ziya Aydın İş Hanı No:2 Kat:2 Daire:5
Merkez / KARAMAN