Güneş Enerjisi

 • Çağrı Mektubu ve Kurum Onaylarının Alınması
 • Halihazır Harita Yapımı
 • Jeolojik-Jeofizik Etüd Yapımı
 • Mevzii İmar Planlarının Hazırlanması
 • Parselasyon Planlarının Hazırlanması
 • YolaTerk, İfraz ve Tevhid İşlemleri
 • GES Projelerinin Hazırlanması
 • Mevzii İmar Planlarının Hazırlanması
 • Panel Profili ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Parsel, Kablo Güzergahı ve Güneş Panellerinin Hazırlanması
 • Enerji Nakil Hattı Direk Yeri Aplikasyonu
 • Enerji Nakil Hattı Boy Profili
 • Enerji Nakil Hattı, DM ve Trafo Merkezi Kamulaştırma Projeleri
 • İrtifak Hakkı Kurulumu

Fenari Mah. 9 Sok. Ziya Aydın İş Hanı No:2 Kat:2 Daire:5
Merkez / KARAMAN